Nu har vi en Facebooksida. Detta för att vi vill nå ut till fler. Det gäller i första hand efterlysningar och upphittade katter men även katter som söker hem.

  Men första alternativ har vi för syfte ska vara hemsidan, Facebook är bara ett komplement till att börja med, sen får vi ju se hur allt utvecklar sig.

Vår tanke är att ni i första hand ska skicka oss text plus bild på den katt ni vill efterlysa eller som är upphittad så lägger vi upp denna information i vanlig ordning på hemsidan.